Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2014

VÄLKOMMEN TILL ATGs ÅRSREDOVISNING 2014

Hasse Skarplöth och Vinnie.

2014 innehöll flera glädjeämnen, men viktigast var att vi bröt en trend med vikande siffror och faktiskt visade på en omsättningsökning gentemot föregående år. Vi fick också lära känna Vinnie, den lilla hästen med den stora drömmen. Reklamfilmerna med Vinne har blivit en succé – både i Sverige och utomlands. I filmen här ovan berättar jag mer om min syn på fjolåret och vad vi har att se fram emot under 2015.

Här på sajten hittar du också vår verksamhetsberättelse med den ekonomiska rapporten för 2014.

Och du kan läsa mer om ATGs första 40 år som företag. Det har hänt en del sedan bolaget startades 1974, men vårt uppdrag är fortfarande detsamma. Vi ska trygga framtiden för svensk trav- och galoppsport och vi har en klar idé om hur vi ska fortsätta att göra det.

Under 2013 jobbade vi fram ett manifest, en kompass i jakten på vårt mål att bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag på en global marknad. Med fortsatt hårt jobb och flera kommande, spännande nyheter är min känsla att vi kommer ta ytterligare kliv mot den målsättningen i år.

Med vänlig hälsning

Hasse Skarplöth vd ATG

DET HÄR ÄR ATG (på 45 sekunder)

  • AB Trav och Galopp, ATG, har som syfte att långsiktigt säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för svensk trav- och galoppsport med bibehållen god geografisk spridning samt producera säkra och underhållande spelupplevelser.
  • ATG grundades 1974. Bakgrunden var att trav- och galoppsporten befann sig i kris och att staten genom bildandet av ATG, och den spelmodell som gäller än i dag, ville säkerställa trav- och galoppsportens långsiktiga ekonomiska förutsättningar.
  • ATG ägs till 90 procent av Svensk Travsport (ST) och till 10 procent av Svensk Galopp (SG), men är statligt kontrollerat genom styrelsens sammansättning. ST och SG utser fem ledamöter i ATGs styrelse medan staten utser sex ledamöter varav en är ordförande.
  • ATG har en koncession från den svenska regeringen för att arrangera spel på hästar och i den regleras villkoren för spelandet.
  • ATG erbjuder spel hos cirka 1 850 spelombud, på 37 trav- och galoppbanor, på internet samt via mobila enheter.
  • ATG har under 2014 haft utbyte av spel med 28 partners i 17 länder.
  • 2014 var ATG:s totalisatoromsättning 12,2 miljarder kronor på spel i Sverige och därutöver omsattes 2,9 miljarder kronor på spel hos utländska partners.
  • Den största delen av ATGs totalisatoromsättning går tillbaka till spelarna i form av vinster (8,6 miljarder kronor). Totonettot fördelas mellan staten (1,3 miljarder kronor), trav- och galoppsporten (1,6 miljarder kronor) och ATG.
  • ATG bidrar inte enbart till trav- och galoppsporten utan även till övrig hästsport, bland annat genom de pengar som överförs till Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).
  • Kanal 75 AB är ett helägt dotterbolag till ATG. Kanal 75 har till uppgift att tillgodose marknaden med sport- och spelinformation för trav- och galoppsport via olika former av media såsom print, internet och TV.