Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2014

Håkan Hedqvist
Håkan Hedqvist.

Spelansvar - Vi väljer bort röda spel

ATG har under 2014 köpt in ett verktyg som klassar spelformer i färgerna rött, gult och grönt.
De farligaste produkterna klassas som röda. - Det här hjälper oss att identifiera och välja bort de spelformer som medför ökad risk för spelberoende, säger Håkan Hedqvist, ansvarig för spelansvar på ATG.

Risk
GAM-GaRD

GAM-GaRD är ett nytt verktyg som ATG har köpt in för det viktiga jobbet med spelansvar. Det kommer att vara ett värdefullt hjälpmedel under utvecklingen av nya produkter.

Programmet har utformats för att stödja utvecklingen av socialt ansvar för spel och utnyttjar aktuella forskningsresultat från hela världen. Det kan användas i varje skede av designprocessen och hjälper utvecklingsteamet att överväga varje funktion i spelet.

Spelprodukterna delas in i rött, gult och grönt där rött innebär hög risk för sårbara grupper att utveckla spelproblem. ATGs utgångspunkt är att inte ha några röda produkter.

- Man kan, genom att förse produkten med olika sociala skyddsåtgärder, minimera riskerna och förändra färgen till gul eller ännu hellre grön, säger Håkan Hedqvist. De olika skyddsåtgärderna kan vara allt från budgetkrav till varningssignaler och avstängning.

Under 2014 har alla medarbetare genomfört ATGs interaktiva spelansvarsutbildning, så även konsulter, frilansare och samarbetspartners till ATG och Kanal 75.
ATGs Kundsupport har fått fördjupade kunskaper inom spelansvar med speciell utbildning i motiverande samtal.
En omarbetning av ombudens interaktiva spelansvarsutbildning har påbörjats tillsammans med Sustainable Interaction (en samarbetspartner till ATG inom spelansvar) och beräknas vara klar till Q2 2015.

- Utbildning är en av de i särklass viktigaste punkterna i spelansvar, ju mer kunskap du har desto mer förtroende inger du hos kunderna. De känner att det är äkta och trovärdigt och kan känna sig trygga när de spelar hos ATG.

SPER, GARN och Stödlinjen

Vi har fortsatt vårt samarbete med de reglerade spelbolagen i Sverige inom SPER (Spelmarknadens Etiska Råd). Idag sitter vår vd Hasse Skarplöth, liksom varje spelbolags vd, i styrelsen för SPER och arbetsgrupperna inom marknad och spelansvar jobbar enligt riktlinjerna för marknadsföring och SPER’s standards för spelansvar.

Spelforskningsnätverket GARN, (Gambling Research Network), samlar forskare som på ett eller annat sätt är kopplade till spelfrågan. Nätverket träffas två gånger årligen och 19 november gjorde de ett studiebesök på Solvalla. Dels för att få veta mer om hästsporten, för att få ta del av kulturen runt banan och för att få veta mer om ATGs spelansvarsarbete. Ett 20-tal forskare fick en dragning om hur ATGs arbete med spelansvar går till och de visade också intresse att eventuellt göra forskningsarbete på ATG.

ATGs företagsledning besökte Stödlinjen under september månad för att se hur de jobbar och ta del av deras nya projekt; en ny webbplats anpassad för alla olika typer av enheter (mobil, surfplatta och desktop) och ett nytt självhjälpsprogram.
I självhjälpsprogrammet erbjuder stödlinjen online-moduler och ett 10-veckors e-postutskick med tips om hur man kan förändra sina spelvanor. I programmet arbetar kunden med sin motivation, loggar spelvanor, planerar spelfria aktiviteter och planerar för hur han ska hantera sina risksituationer. Programmet bygger på motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi och är självfallet kostnadsfritt.

ATG arbetar förebyggande med spelansvar och då det kommer till behandling hänvisar vi till stödlinjen.