Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2014

ATGs Ledning

Ledningen

Bakre raden från vänster: Katarina Widman, Petter Johansson, Sten Skiöld, Patrik Brissman, Sten Andersen, Erik Westberg. Mellersta raden från vänster: Annette Rådström, Leif Almgren, Lotta Nilsson Viitala, Lotta Jansson. Främre raden från vänster: Hasse Skarplöth, Vinnie, Magnus Lunner. Saknas på bilden: Per Tellander.

Hans Skarplöth

 • Namn: Hans Skarplöth
 • Befattning: VD
 • Anställningsår: 2013
 • Födelseår: 1972
 • Utbildning: Kandidatexamen ekonomi och kandidatexamen handelsrätt vid Mälardalens Högskola.
 • Bakgrund: Försäljningsdirektör, VD Viasat Sverige och VD Viasat Norden m fl roller inom MTG/Viasat. Affärsutvecklingschef och Försäljningsdirektör m fl roller inom Volvo Construction Equipment och Philip Morris.

Leif Almgren

 • Namn: Leif Almgren
 • Befattning: VD-stab
 • Anställningsår: 1981
 • Födelseår: 1957
 • Utbildning: Juridikstudier, Stockholms universitet.
 • Bakgrund: Operativ chef, Totochef, Internationell chef och informationschef, ATG.

Sten Andersen

 • Namn: Sten Andersen
 • Befattning: Marknadschef
 • Anställningsår: 2014
 • Födelseår: 1965
 • Utbildning: Ekonomi, Lunds universitet.
 • Bakgrund: Marknadsdirektör och VD från Internationella reklambyrånätverk, OBH. Nordica och Unilever.

Patrik Brissman

 • Namn: Patrik Brissman
 • Befattning: Informationschef
 • Anställningsår: 2013
 • Födelseår: 1964
 • Utbildning: Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje.
 • Bakgrund: Journalist, Expressens sportredaktion, chefredaktör och redaktionschef, Golf Digest, informationschef och projektledare, TV3, partner och projektledare, OTW.

Lotta Jansson

 • Namn: Lotta Jansson
 • Befattning: VD stab
 • Anställningsår: 1995
 • Födelseår: 1959
 • Utbildning: Förskollärare, IHR, Diplomerad coach.
 • Bakgrund: ATG (Internationellt och Marknadsavdelningen), arbetat med konferenser i Sverige och Frankrike, Förskolelärare.

Petter Johansson

 • Namn: Petter Johansson
 • Befattning: Sportchef Svensk Travsport (adjungerad)
 • Anställningsår: 2013
 • Födelseår: 1976
 • Utbildning: Gymnasieutbildning samt engelska och data på York Tech collage.
 • Bakgrund: Travjournalist, Marknadschef och Sportchef Färjestads Travsällskap, Sportchef Nordmarkens Travsällskap.

Magnus Lunner

 • Namn: Magnus Lunner
 • Befattning: Säkerhetschef
 • Anställningsår: 2000
 • Födelseår: 1961
 • Utbildning: Polishögskolan (Sörentorp, Solna), civilekonom (Uppsala universitet).
 • Bakgrund: Polis, Informationssäkerhetschef, Säkerhetschef.

Lotta Nilsson Viitala

 • Namn: Lotta Nilsson Viitala
 • Befattning: Ekonomichef
 • Anställningsår: 2014
 • Födelseår: 1971
 • Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
 • Bakgrund: CFO/ekonomichef Poolia och Taxi 020, managementkonsult Connecta, egenföretagare.

Annette Rådström

 • Namn: Annette Rådström
 • Befattning: IT-chef
 • Anställningsår: 2009
 • Födelseår: 1963
 • Utbildning: Magisterexamen i Data- och Systemvetenskap, KTH. Studier i affärsekonomi och media på högskolenivå.
 • Bakgrund:CIO/IT-chef, PayEx Group. Lärare i IT- och Mediakunskap, Lernia. Teknisk redaktör, ABB.

Sten Skiöld

 • Namn: Sten Skiöld
 • Befattning: Personalchef
 • Anställningsår: 1994
 • Födelseår: 1958
 • Utbildning: Linjen för personal- och arbetslivsfrågor, Uppsala universitet.
 • Bakgrund: Projektledare, utbildningsledare och PC-samordnare, Länsstyrelsen i Uppsala län. Utbildningsledare, internkonsult m fl roller, Länsskattemyndigheten i Uppsala län.

Per Tellander

 • Namn: Per Tellander
 • Befattning: Affärsutvecklingschef
 • Anställningsår: 2014
 • Födelseår: 1967
 • Utbildning: Ekonomi och journalistik på IFS, Handelshögskolan.
 • Bakgrund: Chefsbefattningar inom MTG och SBS. Produktutveckling mm, Svenska Spel.

Erik Westberg

 • Namn: Erik Westberg
 • Befattning: VD Kanal 75
 • Anställningsår: 2014
 • Födelseår: 1977
 • Utbildning: Film & Television at Grand Valley State University, Directing degree at Swedish school of Film & Television.
 • Bakgrund: Närmast Sportchef MTG Sverige med b la ansvar för OS.

Katarina Widman

 • Namn: Katarina Widman
 • Befattning: Försäljningschef
 • Anställningsår: 2014
 • Födelseår: 1978
 • Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Bakgrund: Head of Global Marketing, SAS. Chefsroller inom marknad och försäljning, Viasat/MTG. Marketing Manager Sweden, Norwegian. Product Manager, L’Oréal Sverige.