Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2014

Spelmarknaden
Svensk spelmarknad 2014.

SVENSK SPELMARKNAD

Den svenska spelmarknaden består dels av en reglerad del som den svenska regeringen eller Lotteriinspektionen ansvarar för. Därutöver finns det ett flertal internationella aktörer (”oreglerade spelbolag”) som erbjuder spel via internet utan tillstånd i Sverige.

Den svenska reglerade spelmarknaden omsatte totalt 38,7 miljarder kronor under 2014 (40,4 miljarder kronor, 2013). De största aktörerna inom den reglerade spel- och lotterimarknaden är:

ATG

Helägt bolag av Svensk Travsport och Svensk Galopp. Staten har majoritet i styrelsen. Bedriver vadslagning på trav- och galopptävlingar.

Omsättning: 12,2 miljarder kronor (12,2).

FOLKSPEL

Ägs av 71 ideella riksorganisationer. Bedriver lotterier och bingo (Bingolotto).

Omsättning: 0,9 miljarder kronor (0,8).

SVENSKA POSTKODFÖRENINGEN

Ägs av Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB/Svenska Postkodföreningen. Bedriver lotterier och bingo.

Omsättning: 3,5 miljarder kronor (3,5).

AB SVENSKA SPEL

Statligt bolag som bedriver automatspel, casinon, lotterier samt vadslagning på idrottsevenemang.

Omsättning: 21,0 miljarder kronor (22,7).